Om Skorstensfolket Göteborg

Arne Samuelsson AB

Skorstensfolket Göteborg är ett familjeföretag som etablerades 1968. Då bildades en förening som kallades Förenade Skorstenar. Sedemera utökades antalet entreprenörer och föreningen ändrade då namn till Skorstensfolket Sverige AB. Vi har alltså lång erfarenhet inom branschen och är alltid måna om att utföra arbetet till kundens bästa. Våra anställda medarbetare är skickliga murare och hantverkare.

Therese Samuelsson.
Tfn: 0705-97 58 00
Civilingenjör
Certifierad kvalitetsansvarig för nybyggnad och ombyggnad

Vårt arbetsfällt är allt inom skorstensbranschen: Industriskorstenar, nyinstallationer, reparationer och tätning av rök- och ventilationskanaler. Även rensning av kök och badrum utför vi, detta för att få ett fungerande luftflöde i dessa utrymmen.

Ovanstående arbeten har vi utfört i bostadsrättsföreningar och villor i Göteborg med omnejd i över 50 år. I samband med dessa arbeten har vi utöver egna anställda tillgång till olika yrkesgrupper såsom VVS, el, plåtslageri, snickeri samt måleri.

Vårt arbete är ISO-certifierat enligt ISO 9001:2000 och vi ger 10 års garanti på utfört arbete. Våra produkter har Byggproduktcertifikat eller är typgodkända alt. CE-märkta.

Alla skorstensarbeten som Skorstensfolket Göteborg Arne Samuelsson AB utför besiktigas och kontrolleras av opartisk behörig besiktningsman t.ex. Skorstensfejarmästaren.