Våra tjänster och produkter

10 års garanti!

Inom skorstensrenovering, ventilation samt kaminer och eldstäder!

Det är vi som är Skorstensfolket i Göteborg sedan 40 år tillbaka. Vårt arbetsområde är allt inom skorstensbranschen såsom nyinstallationer, reparationer och underhåll av eldstäder, kaminer, skorstenar och öppna spisar. Vi utför också tätning av rök- och ventilationskanaler samt gör kontrollbesiktningar. Några av de produkter och tjänster vi erbjuder finns listade nedan.

Eldstäder

Öppna spisar

Vi murar upp efter kundens önskemål.
Vi murar upp efter kundens önskemål.

Vi är kända för våra specialdesignade öppna spisar, med eller utan spiskassett. Dessa murar vi upp efter kundens önskemål. Detta är ett rent hantverk som bygger på många års erfarenhet.

Kakelugnar
Vi renoverar kakelugnar. Dessa kakelugnar blir som nya. Kunden kan på nytt börja elda i sin älskade kakelugn. Vi använder Schädlermetoden utan att behöva riva hela kakelugnen.

Skorstenar

Schiedel Isokern

En riktig pimpstensskorsten har lång livslängd. Den passar till alla typer av eldstäder och är dessutom lätt att måla, putsa och klä in med plåt eller tegel.

Stålskorsten
Stålskorsten

Stålskorstenar

En stålskorsten består av moduler som fogas samman via en han- och en hondel. Dessa säkras sedan med ett låsband. Detta är en beprövad och tillförlitlig montering som ger dig och din familj en läckagefri och säker skorsten.

Det finns många olika modeller på marknaden, vi på Skorstensfolket Göteborg Arne Samuelsson AB ger dig råd om viken skorsten som passar dig bäst.

Du kommer att få en solid och mycket flexibel skorsten där du själv på olika sätt kan påverka utseendet. Du kan välja mellan blanka, svarta eller grå rör samt tillbehör.

Dessa stålskorstenar kan byggas även i krävande inne- och utemiljöer, men ger dig också möjligheten att istället för ett rakt rör skapa en inredningsdetalj av din skorsten. Ovan tak kan du välja mellan en rund skorsten eller en fyrkantig huv.

Skorstensfolket använder sig endast av stålskorstenar som är CE-märkta och/eller innehar Byggproduktcertifikat.

Tätning

Keramiska tätningsmassor
Keramiskt bruk ger rök- och gastäta skorstenar. Skorstensfolkets tätningsmassa används till murade skorstenar för eldning med fasta bränslen. Massan bildar en slät kanalvägg. Draget förbättras väsentligt, smuts- och sotavlagringar minskar. Kanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar tätas lämpligast med Skorstensfolkets tätningsmassa. En bibehållen kanalarea i kombination med en slät kanalvägg gör att dessa eldstäder blir godkända för eldning.

Insatsrör till befintlig rökkanal.
Insatsrör till befintlig rökkanal.

Coating
Coating är en ytterligare förbättring av skorstenen som tätas med Skorstensfolkets massa. Detta är, när en murad rökkanal skall vara syrafast och vattentät utan att man vill minska kanalens area. Coating är skärskilt lämplig till rökkanaler för kombinationspannor som eldas med olja och ved.

Ventilationskanaler
Vi utför kontrollbesiktning och tätning av ventilationskanaler i hus med självdragssystem. Vi installerar köksfläktar och rensluckor till ventilationskanaler. Dessa renoveringar utförs antingen med Skorstensfolkets tätningsmassa eller insatsrör.

Här finns stora besparingar att göra då du slipper nya skrymmande ventilationstrummor och allt arbete med bjälklags- och takgenomföringar.